Suche
  • māsa Diāna OP Cērmane

Es tikai mācos


Es mācos ceļot

kā vējš, kas klīst pa ielām

un nes līdzi pēdējās čaukstošās lapas,

kā dzirkstošie ūdeņi, kas kā asinsvadi

sazarojas ainavas plašumos,

kā gājputni, kas veic grūto ceļu, lai nonāktu tur, kur iespējama dzīve.

Es mācos nepalikt uz vietas

ērtībās, bez riska, ar zināmām domām,

atbalsta siltumā un pazīstamās robežās.

Atkal un atkal es atstāju aiz sevis

maldinošo mirāžu, ka esmu jau klāt.

Jo dzīvot nozīmē ļaut sevi uzrunāt

neparastajam un sāpēm,

kas ilgojas tikt remdinātas un

dzīvespriekam, kas ved dziļumā.

Dzīvot nozīmē atrast klusu laimi daudzās vietās,

it kā garāmejot.

Giannina Wedde no grāmatas "Ziemasbaltā klusumā".

9 Ansichten0 Kommentare

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

Karam Ukrainā ir daudzas sejas, bet tā ir mūsu mātes seja, kas tumšākajos laikos uztur mūsu sirdis dzīvas. Lūdzamies par un ar mātēm, kuras turpina zaudēt savus bērnus karā. Ukrainas grupas "KALUSH" a

Pasaule.

Rīts.