top of page

"Mācaities labu darīt, meklējiet taisnību"Is 1,17 - lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību 2023


Kopš 1966. gada Pāvesta padome kristiešu vienotības veicināšanai un Pasaules Baznīcu padomes Ticības un kārtības komisija gatavo lūgšanu nedēļu par kristiešu vienotību, kuras pirmsākumi meklējami 1910. gadā.

Šī gada moto ir vārdi no Isajas grāmatas 1,17 "Mācaities labu darīt, meklējiet taisnību, palīdziet apspiestajiem, stājieties pretī varmācībai, piešķiriet pienācīgo tiesu bāriņiem, aizstāviet atraitni!"

Jesajas laikā Jūdejas bagātie tika uzskatīti par labiem un Dieva svētītiem, bet tie, kas bija nabadzīgi un nevarēja upurēt, tika uzskatīti par ļauniem un Dieva nolādētiem. Un kā ir šodien?

Lūgsimies:

Kungs, Tu esi aicinājis savu tautu no verdzības brīvībā. Dod mums spēku un drosmi atbalstīt tos, kam nepieciešams taisnīgums. Padari mūs spējīgus ieraudzīt apspiesto vajadzības un palīdzēt viņiem. Savā Svētajā Garā pulcini mūs vienotā ganāmpulkā, ko veido Jēzus Kristus, mūsu Gans. Amen.

No pārdomu un lūgšanu tekstiem par kristiešu vienotību 2023


32 Ansichten0 Kommentare

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

Aicinājuma ceļš.

Paldies māsai Guntai un māsai Annai par ielūgumu raidījumā "Aicinājuma ceļš" Radio Marija Latvija.

Comments


bottom of page