top of page

Kustība & meditācija bērniem

Kustība un miers

Nodarbībās strādājam ar kustīguma un miera, spēka un atpūtas stāvokļiem, tempa, ritma un līdzsvara izjūtu, attīstām muzikālo dzirdi un apzinātu elpošanu.

Kinderlauf

Nodarbības

Nodarbības bērniem no 7 - 12 gadu vecumam

no novembra 2023 notiek

otrdienās, no plkst. 15.00 - 16.00 O.Vācieša ielā 6, Katoļu ģimnāzijas zālē.

Lai piedalītos nodarbībā, bērnam jābūt elektroniski pieteiktam un jāuzrāda vecāka vai aizbildņa parakstīta atļauja.

Līdzi jāņem maiņas apavi, ērts apģērbs un ūdens.

Pieteikšanās būs atrodama šeit.

Nodarbības vada:

māsa Diāna Cērmane OP,
skolotāja, dejas meditācijas speciāliste

Cilvēka dzīve sastāv no nopietnības un spēles, un, kad mēs iemācāmies tās līdzsvarot, tad kļūstam gudri un laimīgi.

Johans Volfgangs Gēte( 1749-1832), vācu dzejnieks

bottom of page