01d110e0e42d012c5b4d1319cc273210c2f5fe83

Retrīti

Dienas un nedēļas retrīti

 

Dejas meditācijas retrīti notiek reizi mēnesī, sestdienās. Noteik arī izbraukuma un brīvdienu retrīti.

Retrīta laikā tiek ievērots klusums.Priekšzināšanas nav nepieciešamas.

Ņemiet līdzi vieglus, klusus apavus dejai, Sv.Rakstus(ja ir) un pierakstu iespējas.

Aicinām pieteikties vasaras

klusuma un dejas retrītam

n0 9. - 16. jūlijam 2022

Sv.Jāzepa klosterī, Mārupē, Drustu ielā 36a.

Vienreizēja iespēja atstāt ikdienu un sākt no jauna!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 klusuma un dejas dienas, pastaigas zaļajā Mārupes apkaimē, ēdināšana 3x dienā,garīgās pavadības,

Sv.Mises un Adorācijas iespējas.

Nepieciešama klusuma pieredze un spēja ievērot noteiktu dienas kārtību.

Pieteikšanās: noelaop@gmail.com, norādot retrīta mērķi, vārdu, uzvārdu, vecumu, garīgo pieredzi.

Ieteicamais ziedojums: Eiro 200,-

2022. gadā notiks divi mācību dejas un meditācijas retrīti apmācību grupām:

23. - 30.jūlijam 2022 Sv,Jāzepa klosterī, Drustu ielā 36a.

30.jūlijam - 4.augustam 2022, Kalna skolā, Madonas rajonā.

No 30.12.21 - 2.01.22 notika Jaungada retrīts "Divpadsmit svētās naktis"

Aizputes Kristus Karaļa baznīcā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.novembrī 2021

Mīlestības Mājā notika klusuma retrīts ar dejas meditāciju

 

 

                                       

 

Paldies Mīlestības Mājas vadītājiem un darbiniekiem par silto uzņemšanu!

Kontakti