top of page

Katehēzes

Katehēzes palīdz iepazīties un iegūt izpratni par Katoliskās Baznīcas mācību, kā arī sagatavoties sakramentu saņemšanai.

Sagatavošanās Iestiprināšanas sakramentam aprakstīta sadaļā "Vēlās brokastis".

Vasaras katehēzes nedēļas norise atrodama sadaļā "KaNeLa".

Kristība

Dies ist ein Textabschnitt. Klicke auf „Text bearbeiten” oder doppelklicke auf das Textfeld, um den Inhalt anzupassen. Füge relevante Infos für deine Besucher hinzu.

Iestiprināšana

Dies ist ein Textabschnitt. Klicke auf „Text bearbeiten” oder doppelklicke auf das Textfeld, um den Inhalt anzupassen. Füge relevante Infos für deine Besucher hinzu.

Slimnieku sakraments

Dies ist ein Textabschnitt. Klicke auf „Text bearbeiten” oder doppelklicke auf das Textfeld, um den Inhalt anzupassen. Füge relevante Infos für deine Besucher hinzu.

Grēksūdze un Pirmā Komūnija

Dies ist ein Textabschnitt. Klicke auf „Text bearbeiten” oder doppelklicke auf das Textfeld, um den Inhalt anzupassen. Füge relevante Infos für deine Besucher hinzu.

Laulība

Dies ist ein Textabschnitt. Klicke auf „Text bearbeiten” oder doppelklicke auf das Textfeld, um den Inhalt anzupassen. Füge relevante Infos für deine Besucher hinzu.

Priesterība

Dies ist ein Textabschnitt. Klicke auf „Text bearbeiten” oder doppelklicke auf das Textfeld, um den Inhalt anzupassen. Füge relevante Infos für deine Besucher hinzu.

Kāpēc vajadzīga katehēze?

portrets22.jpg

māsa Diāna OP

Esmu māsa Romas Katoļu Baznīcas dominikāņu ordenī.22 gadus palīdzu gan bērniem, gan pieaugušajiem iepazīt katoliskās Baznīcas mācību un sagatavoties sakramentu saņemšanai.Priecājos pavadīt cilvēkus ticības dzīves meklējumos, liecināt par Dieva klātbūtni pasaulē.

bottom of page