top of page
Image by Aaron Burden

Izlasi Bībeli!

Trešdienu vakaros plkst. 18.30

Trešdienu vakaros plkst. 18.30 (no 1.11.)tiekamies Rīgas Katoļu ģimnāzijā, O.Vācieša ielā 6, lai kopīgi lasītu pasaulē visvairāk izdoto grāmatu - Bībeli. 8.novembrī lasīsim  77.psalmu1-5; Ījāba 8,1-22; Mateja14,1-21

Iepriekšējās dienas:

02.11.  74.psalms 10-17; Esteres 6,1–8,17; Mateja11,1-19
03. 11.74.psalms18- 23; Esteres 9,1–10,3; Mateja11,20-30
04. 11.  75.psalms1-4; Ījāba 1,1–2,13; Mateja 12,1-21
05. 11. 75.psalms 5-11; Ījāba 3,1-26; Mateja 12,22-50
06. 11. 76.psalms1-7; Ījāba 4,1–5,27; Mateja 13,1-23
07. 11  76.psalms 8-13; Ījāba 6,1–7,21; Mateja 13,24-58

Katru trešdienu plkst. 17.00( no 1.11.)gatavosimies sakramentu - Kristības, Grēksūdzes, Komūnijas, iestiprināšanas sakramenta saņemšanai.

Bērniem un jauniešiem līdz 18 gadu vecumam līdzi jāņem rakstiska vecāku vai aizbildņu parakstīta atļauja.

Pieteikšanās:

bottom of page