top of page
Rehearsal

Izglītība

Pirmie soļi

Skolotāji, sociālie darbinieki, psihologi,kustību un mūzikas terapeiti, draudžu darbinieki var lietot dejas meditāciju un tās elementus savās darba, kalpošanas vietās un brīvprātīgo darbā.

Pamatizglītības

nākamā tikšanās : tiks izziņota( evt. 29.04. un 13.05.)

Pamatizglītība tiek īstenota 5 semināru laikā, kad dalībnieki apgūst

  • dejas meditācijas pamatus,

  • iemaņas kontemplācijā un Sv.Rakstu studijās,

  • noteiktu deju skaitu un muzikālā materiāla avotus.

5 semināru apmeklējums dod iespēju uzsākt 3 gadu izglītību dejas meditācijā.

Nodarbību noslēgumā tiek izsniegts apliecība ar nostrādāto stundu skaitu.

Seminārus vada: m.Diāna OP, dejas meditācijas docente(www.sacreddance.de), dejas un kustību terapijas vadītāja(www.dgt-tanztherapie.de)un viesdocenti.

Vairāk informācijas par dejas meditāciju var atrast šeit

Nodarbības notiek sestdienās: 10.00 - 18.00, laiks pusdienām: no 13.00 - 14.00

un svētdienās: 13.00 - 18.00.

Nodarbības notiks:

29.aprīlī un 13.maijā.

  

3-gadīgās izglītības grupas nodarbības notiek Rīgā, Sv.Jāzepa klosterī, Drustu ielā 36a:

  • 1./2.aprīlī; lūdzu ieplānot kopīgu pusdienlaiku no 13.00 - 15.00 dm biedrības prezentācijai;

  • 22.-29.jūlijam,

  • 30,09./1.10.(noslēgums).

3-gadīgās izglītības grupas nodarbības notiek arī Madonā, Kalna skolā

  • 24./25.martā;

  • 7./8.10.

Nodarbības vada: m.Diāna OP, dejas meditācijas docente(www.sacreddance.de), dejas un kustību terapijas vadītāja(www.dgt-tanztherapie.de)

un viesdocenti: Guna Ezermale (balets, dejas vēsture, didaktika un metodika), m.Hanna - Rita  Laue OP(Svētie Raksti).

2.gadā: Frīdela Eibla - Kloke un Saskia Kloke.

Abas 3-gadīgas izglītības grupas  šobrīd ir pilnas.

Šeit atrodams pamatizglītības buklets.

Ieteicamais ziedojums par katru semināru: Eiro 25,-

Kontakti
bottom of page