top of page
Rehearsal

Izglītība

Pirmie soļi

Dejas meditācija ir vienreizējs kustības un meditācijas veids. Tās pamatlicējs Bernards Vosins un Frīdela Eibla Kloke izveidojuši dejas meditācijas institūtu ar Vācijā reģistrētu patenta zīmi: 397 08 508, www.sacreddance.de

Skolotāji, sociālie darbinieki, psihologi,kustību un mūzikas terapeiti, draudžu darbinieki var lietot dejas meditāciju un tās elementus savās darba, kalpošanas vietās un brīvprātīgo darbā.

Izglītība veidota no pamatizglītības un 3-gadīgās izglītības moduļiem.

Pamatizglītība tiek īstenota 60 stundu laikā , kad dalībnieki apgūst

  • dejas meditācijas pamatus,

  • iemaņas kontemplācijā un Sv.Rakstu studijās,

  • noteiktu deju skaitu un muzikālā materiāla avotus.

pamatizglītības apmeklējums dod iespēju uzsākt 3 gadu izglītību dejas meditācijā.

Nodarbību noslēgumā tiek izsniegts apliecība ar nostrādāto stundu skaitu.

Seminārus vada: m.Diāna OP, dejas meditācijas docente(www.sacreddance.de), dejas un kustību terapijas vadītāja(www.dgt-tanztherapie.de)un viesdocenti.

Vairāk informācijas par dejas meditāciju var atrast šeit

Informācija par pamatizglītību būs pieejama drīzumā.

 

   Šobrīd strādā  3-gadīgās izglītības grupa

    Madonā, Kalna skolā:

  • 13./14.04.

  • 4./5.05.

  • 28.07. - 4.08. mācību retrīts.

Nodarbības vada: m.Diāna OP, dejas meditācijas docente(www.sacreddance.de), dejas un kustību terapijas vadītāja(www.dgt-tanztherapie.de)

un viesdocenti: Guna Ezermale (balets, dejas vēsture, didaktika un metodika), m.Hanna - Rita  Laue OP(Svētie Raksti).

2.gadā: Frīdela Eibla - Kloke un Saskia Kloke.

11.maijā 2024 - repertuāra seminārs.

Aicinām dejotājus ar priekšzināšanām vai izglītību dejas meditācijā.

Pieteikšanās līdz 5.05.: iemaksājot dalības ziedojumu no Eiro 20,- LV72UNLA0055001892631 Diāna Cērmane

Norises vieta - Rīga.

Šeit atrodams pamatizglītības buklets.

Ieteicamais ziedojums par katru semināru: Eiro 25,-

Kontakti
bottom of page