Rehearsal

Izglītība

Pirmie soļi

Skolotāji, sociālie darbinieki, psihologi,kustību un mūzikas terapeiti, draudžu darbinieki var lietot dejas meditāciju un tās elementus savās darba, kalpošanas vietās un brīvprātīgo darbā.

2.pamatizglītības seminārs:

6./7.janvārī  2023 no 10.00 - 18.00( pusdienslaiks 13.00-14.00)

Rīgā, Sv.Jāzepa klosterī, Drustu ielā 36a.

Pamatizglītība tiek īstenota 5 semināru laikā, kad dalībnieki apgūst

 • dejas meditācijas pamatus,

 • iemaņas kontemplācijā un Sv.Rakstu studijās,

 • noteiktu deju skaitu un muzikālā materiāla avotus.

5 semināru apmeklējums dod iespēju uzsākt 3 gadu izglītību dejas meditācijā.

Nodarbību noslēgumā tiek izsniegts apliecība ar nostrādāto stundu skaitu.

Seminārus vada: m.Diāna OP, dejas meditācijas docente(www.sacreddance.de), dejas un kustību terapijas vadītāja(www.dgt-tanztherapie.de)un viesdocenti.

Vairāk informācijas par dejas meditāciju var atrast šeit

Nodarbības notiek sestdienās: 10.00 - 18.00, laiks pusdienām: no 13.00 - 14.00

un svētdienās: 13.00 - 18.00.

Pieteikties šeit

Nodarbības notiks:

 •  6./7.janvārī 2023; 11./12.februārī; 11./12.martā.

  

3-gadīgās izglītības grupas nodarbības notiek Rīgā, Sv.Jāzepa klosterī, Drustu ielā 36a:

 • 3./4. decembrī;

 • 4./5.februārī 2023;

 • 1./2.aprīlī;

 • 22.-29.jūlijam,

 • 30,09./1.10.(noslēgums).

3-gadīgās izglītības grupas nodarbības notiek arī Madonā, Kalna skolā

 • 18./19.februārī 2023,

 • 29./30.aprīlī;

 • 30.07. - 5.08.;

 • 7./8.10.

Nodarbības vada: m.Diāna OP, dejas meditācijas docente(www.sacreddance.de), dejas un kustību terapijas vadītāja(www.dgt-tanztherapie.de)

un viesdocenti: Guna Ezermale (balets, dejas vēsture, didaktika un metodika), m.Hanna - Rita  Laue OP(Svētie Raksti).

2.gadā: Frīdela Eibla - Kloke un Saskia Kloke.

Abas 3-gadīgas izglītības grupas  šobrīd ir pilnas.

Šeit atrodams pamatizglītības buklets.

Ieteicamais ziedojums par katru semināru: Eiro 25,-

Kontakti