top of page

Vasaras retrīts.

Aktualisiert: 13. Juni 2020


Vasaras retrīts notiks!

Iespējams, ka norisē būs nelielas izmaiņas, bet kvalitāti tas nemainīs :).

Retrītu vada: m.Diāna OP, klostera māsa, dejas un kustību terapijas un dejas meditācijas vadītāja;

Garīgā pavadība: m.Hanna - Rita OP( latviešu, vācu un angļu val.);

m.Inese Ieva ( latviešu, angļu, poļu val.);

t.Gintaras SJ(latviešu, lietuviešu, angļu un krievu val.).

Dzīvošana: vienvietīgas istabiņas.

Ēdināšana: 3 x/dienā.

Pieteikšanās: rakstot meilu: noelaop@gmail.com.Norādiet vārdu, uzvārdu, vecumu, reliģisko piederību(ja ir), garīgo vingrinājumu pieredzi un mērķi.

Vieta tiek rezervēta, iemaksājot pusi no ieteicamā ziedojuma( 140,-Euro) summu. Rekvizīti: Betānijas dominikāņu māsu klosteris, 90000511296, Drustu iela 36a, Rīga LV 1002, Latvija, LV81UNLA0003000701913, LUB, UNLALV2X. Ziedojums par vasaras retrītu.

Dienu kārtība tiks publicēta vēlāk.


101 Ansichten0 Kommentare

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

Aicinājuma ceļš.

Paldies māsai Guntai un māsai Annai par ielūgumu raidījumā "Aicinājuma ceļš" Radio Marija Latvija.

Comments


bottom of page